KONTAKT

Proszę skorzystać z poniższego formularza, lub skontaktować się ze mną bezpośrednio na podany niżej adres email.

  Najczęściej Zadawane Pytania

  W procesie tworzenia ilustracji cyfrowych integruję sztuczną inteligencję tylko na niektórych etapach. Aby zapewnić zgodność z prawami autorskimi i uniknąć problemów prawnych związanych z treściami wygenerowanymi przez AI, korzystam z modelu AI stworzonego na bazie darmowych obrazów, omijając tym samym ewentualne roszczenia związane z prawami autorskimi.

   

  Jako indywidualny twórca, cenię poszanowania praw własności intelektualnej. Mój proces twórczy zaczyna się od moich własnych szkiców i wstępnych koncepcji, dbając o to, aby każdy projekt posiadał ludzki wkład. Jednak gdy przychodzi czas na dopracowanie detali, AI znacznie przyspiesza w tej kwestii proces tworzenia. Dzięki temu mogę eksplorować szerszy zakres możliwości twórczych, zachowując jednocześnie integralność mojej artystycznej wizji.

   

  Prace z zakresu: rysunek odręczny, architektura i projekty graficzne pozostają wolne od AI.

  Prawa do użytkowania dzieł, które tworzę, będą omawiane i uzgadniane przed rozpoczęciem projektu. Oferuję opcje licencji zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego, pozwalając Państwu korzystać z dzieła zgodnie z Państwa konkretnymi potrzebami. Jeśli chcą Państwo wykorzystać zamówione dzieło do celów komercyjnych, należy uiścić opłatę za licencję komercyjną, która może być nieekskluzywna lub wyłączna. Koszt może się różnić w zależności od zamierzonego celu komercyjnego.

  Wykorzystuję standardowe oprogramowanie branżowe, takie jak Adobe Creative Suite (obejmujące Photoshop, Illustrator i InDesign), Blender, oraz Autodesk Maya.

  Po ukończeniu projektu dostarczę Państwu wysokiej jakości pliki cyfrowe w formatach uzgodnionych podczas początkowych rozmów. Standardowe formaty plików obejmują JPEG, PNG, SVG i PDF. Nie udostępniam plików źródłowych, takich jak PSD (Adobe Photoshop).

  Tak, jeśli posiadają Państwo istniejące wytyczne marki lub przewodniki stylu mogę pracować w ramach tych parametrów, aby zapewnić spójność projektu i zgodność z ustaloną tożsamością marki. Dostosuję moje podejście kreatywne, aby doskonale wpasować się w wytyczne marki.

  Tak, jestem otwarty na długoterminową współpracę projektową. Jeśli przewidują Państwo regularne zapotrzebowanie na dzieła artystyczne, możemy zawiązać umowę, która zapewni priorytetowy dostęp do moich usług.

  Tak. Jeśli potrzebują Państwo, abym podpisał umowę o poufności (NDA), proszę Mnie o tym poinformować.

  Tak, posiadam doświadczenie w tworzeniu projektów zarówno do celów cyfrowych, jak i do druku. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo grafiki zoptymalizowanej do użycia w internecie, czy gotowych do druku projektów o wysokiej rozdzielczości, dostosuję dostarczone materiały do zamierzonego zastosowania.