Polityka prywatności

Ostatnio zaktualizowana: 22.06.2023

Ta strona służy informowaniu odwiedzających witrynę o mojej polityce dotyczącej zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktoś zdecyduje się korzystać z Witryny Luka Chojecki. 

Jeśli zdecydują się Państwo korzystać z tej Witryny, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tą polityką. Dane osobowe, które zbieram, są wykorzystywane do świadczenia usług i doskonalenia Witryny. Nie będę używać ani udostępniać Państwa informacji nikomu innemu, z wyjątkami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Definicje

W celach niniejszej Polityki Prywatności:

Artysta (nazywany zarówno “Artystą”, “Ja”, “Mnie” lub “Moim” w niniejszej Umowie) odnosi się do Łukasza Chojeckiego, właściciela witryny Luka Chojecki.

Ciasteczka to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę, zawierające szczegóły historii Twojej przeglądania na tej witrynie w ramach wielu zastosowań.

Kraj odnosi się do Polski.

Dane Osobowe to informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Witryna odnosi się do oficjalnej strony Luka Chojecki, dostępnej pod adresem http://www.lukachojecki.com

Dostawca Witryny oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Artysty. Odnosi się to do firm trzecich lub osób zatrudnionych przez Artystę do ułatwiania działania Witryny, świadczenia usług Witryny w imieniu Artysty, wykonywania zadań związanych z Witryną lub pomocy Artyście w analizie sposobu korzystania z Witryny.

Państwo oznaczają osobę korzystającą z Witryny, Artystę lub inną podmiotową osobę prawną, w imieniu której taka osoba korzysta z Witryny, o ile dotyczy.

Zbieranie i Wykorzystywanie Informacji

Podczas korzystania z Witryny mogę prosić o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być używane do kontaktowania się z Państwem lub identyfikacji Państwa. Informacje, które przekazują Państwo bezpośrednio za pośrednictwem Witryny, mogą obejmować:

Podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail.

Mogę używać Danych Osobowych w celach następujących:

Żeby się z Państwem skontaktować: W celu kontaktowania się z Państwem drogą mailową w sprawach aktualizacji lub informacyjnych komunikatów związanych z funkcjonalnościami, produktami lub umówionymi usługami.

Do zarządzania zleceniami: W celu obsługi i zarządzania zleceń skierowanych do mnie.

W innych celach: Mogę używać Państwa informacji w innych celach, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów korzystania z Witryny, określenie skuteczności kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie mojej Witryny, produktów, usług, działań marketingowych i Państwa doświadczenia.

Dane Dziennika

Chciałbym poinformować, że za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo moją Witrynę, zbieram informacje, które przesyła do mnie Państwa przeglądarka, nazywane Danymi Dziennika. Dane Dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego (“IP”) Państwa komputera, wersja przeglądarki, podstrony mojej Witryny, które Państwo odwiedzają, godzinę i datę Państwa wizyty, czas spędzony na tych stronach oraz inne statystyki

Ciasteczka

Ciasteczka to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako unikalne, anonimowe identyfikatory. Są one wysyłane do Państwa przeglądarki z witryny, którą Państwo odwiedzają i przechowywane na twardym dysku Państwa komputera.  

Witryna używa tych “ciasteczek” do zbierania informacji i poprawiania działania mojej Witryny. Mają Państwo możliwość zaakceptowania lub odmówienia tych ciasteczek, oraz dowiedzenia się kiedy ciasteczka wysyłane są na Państwa komputer.

Dostawca Witryny

Mogę zatrudniać firmy trzecie i osoby fizyczne z następujących powodów:

– W celu ułatwienia działania mojej Witryny;

– Do świadczenia usług Witryny w moim imieniu;

– Do wykonywania zadań związanych z Witryną; lub

– Do pomocy w analizie sposobu korzystania z mojej Witryny.

Chciałbym poinformować użytkowników mojej Witryny, że te osoby trzecie mają dostęp do Państwa Danych Osobowych. Ma to na celu wykonywanie zadań powierzonych im w moim imieniu. Jednak są one zobowiązane do nieudostępniania ani nie używania informacji w inny sposób niż przeznaczony.

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Proszę mieć na uwadze, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nie do przebicia i nie mogę zagwarantować “doskonałego bezpieczeństwa”. Ponadto, informacje, które Państwo przesyłają do mnie, mogą nie być bezpieczne podczas przesyłania. Zalecam, aby Państwo nie korzystali z niezabezpieczonych kanałów do przekazywania wrażliwych lub poufnych informacji.

Linki do Innych Stron

Moja Witryna może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez mnie obsługiwane. Jeśli klikną Państwo na link do strony trzeciej, zostaną Państwo przekierowani na tę stronę trzecią. Zdecydowanie zalecam przejrzenie Polityki Prywatności każdej witryny, którą Państwo odwiedzają. 

Nie sprawuję kontroli ani nie ponoszę odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki żadnych stron trzecich lub innych witryn.

Prywatność Dzieci

Moja Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieram celowo danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiem się, że dziecko poniżej 13 roku życia dostarczyło mi dane osobowe, natychmiast usunę je z serwerów Witryny. Jeśli są Państwo rodzicem lub opiekunem i wiedzą, że Państwo dziecko dostarczyło mi dane osobowe, proszę o kontakt, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w Polityce Prywatności

Mogę czasami aktualizować moją Politykę Prywatności, dlatego radzę regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu zmian. Powiadomię o każdej zmianie, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Użytkownicy Zagraniczni

Proszę zwrócić uwagę, że mogę przechowywać Państwa dane osobowe poza krajem, w którym Państwo mieszkają, włącznie z Stanami Zjednoczonymi. Państwa dane osobowe są również przetwarzane przez personel oraz dostawców usług i partnerów spoza kraju.  

Jeśli przesyłam Państwa dane osobowe poza Europę, będę polegać na uznanych mechanizmach transferu, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej lub odpowiednich umowach wydanych przez właściwe organy kompetentne w Wielkiej Brytanii, o ile jest to odpowiednie, chyba że transfer danych odbywa się do kraju, który został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony.

Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące mojej Polityki Prywatności, mogą się Państwo ze mną skontaktować drogą mailową: lukachojecki@gmail.com